บริษัท นานา โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาวัตถุดิบและจำหน่ายผ้าหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ผ้าถัก ผ้าทอ ผ้าอัดลาย ผ้าแซนวิช ฯลฯ ที่มีความหลากหลายของรูปแบบลายผ้า และเลือกใช้เส้นใยที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสำหรับการผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เช่น รองเท้า กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ หมวก ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรูปแบบของผ้าชนิดต่างๆ ทั้งที่ผลิตได้เองในเมืองไทย และที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเส้นใยที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็น โพลีเอสเตอร์ (POLYESTER) ไนลอน (NYLON) ฝ้าย (COTTON) สแปนเด็กซ์ (SPANDEX) และ อื่นๆ หรือ ใช้เส้นด้ายต่างชนิดมาทอรวมกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้ดีขึ้น มีรูปลักษณ์น่าใช้ยิ่งขึ้น อีกทั้งให้บริการทดสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือทดสอบที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

  • รูปแบบของการผลิตผ้า(โครงสร้างผ้า) คือ ผ้าถัก (Knitting fabrics) ผ้าอัดลาย (Non-woven fabrics) ผ้าทอ (Woven fabrics) ผ้าแซนวิช (Sandwich) ฯลฯ
  • การเพิ่มคุณสมบัติพิเศษของผ้า เช่น ระบายอากาศ กันน้ำ กันไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันแบคทีเรีย เป็นต้น
  • สามารถย้อมสีได้ตาม Standard ของ Pantone Nike, Pantone C, Pantone TPX หรือตัวอย่าง Swatch ของลูกค้าได้
  • บริการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติของผ้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และได้มาตรฐาน เช่น การทดสอบในเรื่องของน้ำหนัก, ความหนา, tensile, elongation, tongue tear, bursting, stroll abrasion, crocking, color fastness, color bleeding, solvent wicking, pH, phenolic yellowing

Copyright © 2018 Nana Solutions Co., Ltd. All rights reserved.