• ทั้งตัวหนามและตัวขนทอด้วยเส้นใยไนลอนที่มีรอบการใช้งานยาวนาน
 • ความหนาแน่นในการทอมีความแข็งแรงในแนวทางเฉือนสูง
 • ตัวหนามถูกจัดวางให้อยู่ในมุมที่ทำให้ตัวหนามและตัวขนเกาะกันได้ดี
 • Trihook เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้การย้อมที่ปราศจากโลหะหนัก

 • บางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ความแข็งแรงในแนวทางเฉือนสูงมาก
 • ระยะห่างของตัวหนามและตัวขนเพียง 1 มม.
 • ด้านหลังสามารถพิมพ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดูดียิ่งขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์สามารถผ่านความร้อนได้ • Seat Tie-down System

 • Headliner assembly
 • Door panel
 • Insulation attachment
 • Carpet attachment
Copyright © 2018 Nana Solutions Co., Ltd. All rights reserved.