บริษัท นานา โซลูชั่นส์ จำกัด (เดิมคือ บริษัท แพน ลอง จอห์น จำกัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรองเท้าในกลุ่มแพน ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของกลุ่มสหพัฒน์ โดยเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตรองเท้ารายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้านรองเท้ามากว่า 30 ปี บริษัทไม่เพียงแต่จำหน่ายตัวสินค้า แต่ยังมีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

บริษัท นานา โซลูชั่นส์ จำกัด ได้สานสร้างการเชื่อมต่อและพัฒนาเครือข่ายการผลิตไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า หนังสังเคราะห์ และอื่นๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรองเท้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากอุตสาหกรรมรองเท้าอีก เช่น สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ หุ้มเบาะรถยนต์ กระเป๋า เป้อุ้มเด็ก หมวก ฯลฯ

บริษัทฯ เสนอบริการที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในด้านวัตถุดิบในลักษณะศูนย์ One-stop Service โดยบทบาทของเราคือ

  • นักพัฒนา - บริษัทฯ ทำหน้าที่พัฒนางานผ้าเพื่อเสริมสร้างสินค้าใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และยังด้านงานเทคนิคในการดัดแปลงตัวสินค้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ
  • นักจัดหา - บริษัทฯ มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ
  • ผู้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ รวมถึงวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ – บริษัทฯ มีห้องแล็บซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับโดยลูกค้าแบรนด์ดังระดับโลก

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เริ่มทำการสำรวจความต้องการของตลาดและเริ่มพัฒนารองเท้านิรภัยของตนเองในปี ค.ศ. 2008 บริษัทพัฒนาและผลิตรองเท้านิรภัยซึ่งมีคุณภาพด้วยรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ เพื่อรองรับลูกค้าที่มีความต้องการสวมใส่รองเท้านิรภัยที่มีคุณภาพเหนือกว่ารองเท้านิรภัยทั่วไปทั้งทางด้านการปกป้องและการสวมใส่ที่สบาย บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในตลาดรองเท้านิรภัยที่มุ่งเน้น "คุณภาพระดับพรีเมี่ยม" อันประกอบไปด้วย "คุณภาพทางความปลอดภัย" "คุณภาพด้านการออกแบบ" และ "คุณภาพด้านการใส่สบาย

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยประเภทกันตก ซึ่งผลิตจากญี่ปุ่นแบรนด์ "TITAN" ซึ่งเป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับมาตรฐานญี่ปุ่น (JIS M 7624) ในปี ค.ศ. 2009

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลายได้ และดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ล่าสุดทางคณะผู้บริหารได้เห็นความสำคัญของความปลอดภัยในสุขภาพผู้บริโภค ประกอบกับความต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศไทยทั้งในด้านรายได้และคุณภาพชีวิต ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีความตั้งใจในการร่วมมือกับเกษตรกรไทยที่จะสนับสนุนการตลาดและการขายข้าวอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยทางบริษัทฯ ได้จับมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการทำนาข้าวอินทรีย์อย่างจริงจังและเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับมาตรฐานสากลอย่าง USDA (NOP) และ EURO อีกด้วย1992 : ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมรองเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตรองเท้า NIKE และได้จับมือกับผู้ผลิตวัตถุดิบในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือ ดังเช่น Kuraray(Clarino), Paiho และอื่นๆ
1995 : ได้นำเอาเทคโนโลยีการย้อมจาก Kuraray มายังประเทศไทยเป็นครั้งแรก
1997 : ได้เริ่มพัฒนาวัตถุดิบให้กับ NIKE และตั้งศูนย์การทดสอบวัตถุดิบให้กับ NIKE
1998 : ได้เริ่มพัฒนาผ้าเพื่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
2002 : ได้เป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบผ้าให้แก่ NIKE
2008 : ได้พัฒนารองเท้านิรภัยน้ำหนักเบา
2009 : ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย "Rhino SafeFoot" ออกสู่ตลาด บริษัทได้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยประเภทกันตก ซึ่งผลิตในประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐาน JIS M 7624 แบรนด์ TITAN เริ่มจัดจำหน่ายอุปกรณ์ชุดผจญเพลิง และผลิตภัณฑ์เซฟตี้อื่นๆ
2010 : เริ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัทอุปกรณ์นิรภัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง Capital Safety
2015 : เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท นานา โซลูชั่นส์ จำกัด
2017 : จับมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการตลาดและการขายข้าวอินทรีย์
Copyright © 2018 Nana Solutions Co., Ltd. All rights reserved.